Tumblelog by Soup.io
 • blackheartgirl
 • misza
 • awakened
 • ajema
 • Americanlover
 • adijosfrajeros12
 • guyver
 • inspiration-emotions
 • lonely-girl
 • laj
 • katvont
 • fakingkrejzi
 • endorphinel
 • soyouthinkyoureabitch
 • angelsdemon
 • PromQueenIzzy
 • namelessberry
 • iwannabeyour
 • heycudzoziemko
 • Xavax
 • grumpy
 • szaaatan
 • unicornfromuk
 • biszkoptowyluk
 • ItsPartyTime
 • koniecznie
 • wyimaginowanehistorie
 • nivea
 • aanetaxx
 • QOH1984
 • marcheff
 • tuptucha
 • wormstache
 • bravoure
 • lionheart
 • Victorialies
 • withoutword
 • aleks17
 • colorful
 • Lady30STM
 • MyLoneliness
 • zwierzejuczne
 • 9-smerfnych-mysli
 • karoluka
 • agateniaaa
 • bijaaacz
 • toc
 • bundzia
 • madeinchina
 • uwazajbosieuzaleznisz
 • ladylove
 • martuszka
 • pinkpie
 • sarkastyczna
 • justinek
 • prosper
 • peace
 • fuckingliethemars
 • chicaloca
 • samotnia
 • kej
 • morsik
 • mochalena
 • NieOdejdeStad
 • Vivi-Ane
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2019

Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viabeattman beattman
5335 2a9e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
4972 ca5b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

October 20 2019

3487 23c6
Reposted fromnazarena nazarena viaMartwa13 Martwa13
3387 7c4b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
4680 ca2e 500
Gwałt?
Reposted fromjankoza jankoza
5211 c2f6 500
Nie siedź tak w kącie...
Reposted fromjankoza jankoza
4520 b02f 500
Sławne postaci bez matury
Reposted fromjankoza jankoza viaonnomnom onnomnom
9831 c44a
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaonnomnom onnomnom
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viaonnomnom onnomnom
7571 bb50 500
Reposted fromundertow undertow viadelain delain
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadelain delain
W obawie, że na starość nikt nie poda Ci wody,
konsekwentnie przyzwyczajaj się do wina.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadelain delain
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viaonnomnom onnomnom
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaonnomnom onnomnom
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaonnomnom onnomnom
3004 ac86 500
Zupełnie nic. 
Reposted frombrainless brainless viamyszkaminnie myszkaminnie

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viamyszkaminnie myszkaminnie
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaalexandrious alexandrious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl