Tumblelog by Soup.io
 • Vivi-Ane
 • NieOdejdeStad
 • mochalena
 • morsik
 • kej
 • samotnia
 • chicaloca
 • fuckingliethemars
 • peace
 • prosper
 • justinek
 • sarkastyczna
 • pinkpie
 • martuszka
 • ladylove
 • uwazajbosieuzaleznisz
 • madeinchina
 • bundzia
 • toc
 • bijaaacz
 • agateniaaa
 • karoluka
 • 9-smerfnych-mysli
 • zwierzejuczne
 • MyLoneliness
 • Lady30STM
 • colorful
 • aleks17
 • withoutword
 • Victorialies
 • lionheart
 • bravoure
 • wormstache
 • tuptucha
 • marcheff
 • QOH1984
 • aanetaxx
 • nivea
 • wyimaginowanehistorie
 • koniecznie
 • ItsPartyTime
 • biszkoptowyluk
 • unicornfromuk
 • szaaatan
 • grumpy
 • Xavax
 • heycudzoziemko
 • iwannabeyour
 • namelessberry
 • PromQueenIzzy
 • angelsdemon
 • soyouthinkyoureabitch
 • endorphinel
 • fakingkrejzi
 • katvont
 • laj
 • lonely-girl
 • inspiration-emotions
 • guyver
 • adijosfrajeros12
 • Americanlover
 • infrezja
 • awakened
 • misza
 • blackheartgirl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafeliz feliz
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
Reposted fromnaturalginger naturalginger viafeliz feliz
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— K. Kowalewska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafeliz feliz
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafeliz feliz
Tettegouche State Park near Silver Bay, MN
9841 e1ff
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viafeliz feliz

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viafeliz feliz
8492 08bd
new sport
Reposted frombecurious becurious viaoversensitive oversensitive
9982 3ad1 500
Reposted fromzciach zciach viaAmericanlover Americanlover
4934 f17f
Reposted frompanikea panikea viaAmericanlover Americanlover
5338 03e4
Halfa Romeo
1364 edff 500
Reposted fromfelicka felicka viaAmericanlover Americanlover
1363 60c8
Reposted fromXandir Xandir viacalvados calvados
2999 a2e6 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viavertheer vertheer
6858 8568
Reposted fromwwannie wwannie viavertheer vertheer
2902 12c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaHopeKaris HopeKaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl