Tumblelog by Soup.io
 • Vivi-Ane
 • NieOdejdeStad
 • mochalena
 • morsik
 • kej
 • samotnia
 • chicaloca
 • fuckingliethemars
 • peace
 • prosper
 • justinek
 • sarkastyczna
 • pinkpie
 • martuszka
 • ladylove
 • uwazajbosieuzaleznisz
 • madeinchina
 • bundzia
 • toc
 • bijaaacz
 • agateniaaa
 • karoluka
 • 9-smerfnych-mysli
 • zwierzejuczne
 • MyLoneliness
 • Lady30STM
 • colorful
 • aleks17
 • withoutword
 • Victorialies
 • lionheart
 • bravoure
 • wormstache
 • tuptucha
 • marcheff
 • QOH1984
 • aanetaxx
 • nivea
 • wyimaginowanehistorie
 • koniecznie
 • ItsPartyTime
 • biszkoptowyluk
 • unicornfromuk
 • szaaatan
 • grumpy
 • Xavax
 • heycudzoziemko
 • iwannabeyour
 • namelessberry
 • PromQueenIzzy
 • angelsdemon
 • soyouthinkyoureabitch
 • endorphinel
 • fakingkrejzi
 • katvont
 • laj
 • lonely-girl
 • inspiration-emotions
 • guyver
 • adijosfrajeros12
 • Americanlover
 • infrezja
 • awakened
 • misza
 • blackheartgirl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

0542 5d99
Reposted fromrisky risky vialexxie lexxie
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie
2211 b12a
Reposted fromrisky risky viahardkorwey hardkorwey
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viaczinok czinok

trustissued:

i just wanna move out n live w the love of my life and make them breakfast every morning and we can dance around in our shitty little apartment to our favourite songs and kiss and fall more and more in love every day

Każdy z nas przeżył jakąś wielką stratę (...). wiemy, jak to jest, gdy świat rozpada się na kawałki. ale wiemy też, że można go poskładać na nowo.
— Bogna Ziembicka
7122 ae2c
1724 1936 500
Reposted fromsoeasy soeasy viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
autor: Is Mirek
Reposted fromcorvax corvax viaDagarhen Dagarhen
5326 d6ea 500

itsjusteurovision:

Europe right now 😁

Reposted fromlordminx lordminx viafarraway farraway
0824 a984
Reposted fromsassenach sassenach viafarraway farraway
4588 a062
Reposted frommyjapanese myjapanese viapollyanna pollyanna
5680 6a02 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapollyanna pollyanna
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viapollyanna pollyanna
9942 2acc 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viapollyanna pollyanna
9005 46a8
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viapollyanna pollyanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl